نمونه سوالات icdl
37%
تخفیف

نمونه سوالات icdl

بدون امتیاز 0 رای
37,000 تومان

تضمین قبولی با مطالعه سوالات پرتکرار و مهم آزمون های ادوار گذشته icdl فنی حرفه ای قبولی خود در آزمون…

37,000 تومان
نمونه سوالات آداب بیمه مرکزی
37%
تخفیف

نمونه سوالات آداب بیمه مرکزی

تضمین قبولی با مطالعه سوالات پرتکرار و مهم آزمون های ادوار گذشته آداب بیمه مرکزی قبولی خود در آزمون را…

37,000 تومان
نمونه سوالات آرایش و پیرایش زنانه
37%
تخفیف

نمونه سوالات آرایش و پیرایش زنانه

بدون امتیاز 0 رای
37,000 تومان

تضمین قبولی با مطالعه سوالات پرتکرار و مهم آزمون های ادوار گذشته آرایش و پیرایش زنانه فنی حرفه ای قبولی…

37,000 تومان
نمونه سوالات آرایشگر دائم صورت زنانه
37%
تخفیف

نمونه سوالات آرایشگر دائم صورت زنانه

تضمین قبولی با مطالعه سوالات پرتکرار و مهم آزمون های ادوار گذشته نمونه سوالات آرایشگر دائم صورت زنانه فنی حرفه…

37,000 تومان
نمونه سوالات آرایشگر موی زنانه (شینیون)
37%
تخفیف

نمونه سوالات آرایشگر موی زنانه (شینیون)

تضمین قبولی با مطالعه سوالات پرتکرار و مهم آزمون های ادوار گذشته نمونه سوالات آرایشگر موی زنانه (شینیون) فنی حرفه…

37,000 تومان
نمونه سوالات آرایشگر ناخن
37%
تخفیف

نمونه سوالات آرایشگر ناخن

تضمین قبولی با مطالعه سوالات پرتکرار و مهم آزمون های ادوار گذشته آرایشگر ناخن قبولی خود در آزمون را تضمین…

37,000 تومان
نمونه سوالات آشپزی درجه 2
37%
تخفیف

نمونه سوالات آشپزی درجه 2

تضمین قبولی با مطالعه سوالات پرتکرار و مهم آزمون های ادوار گذشته آشپزی درجه 2 فنی حرفه ای قبولی خود…

37,000 تومان
نمونه سوالات اتوکد
37%
تخفیف

نمونه سوالات اتوکد

تضمین قبولی با مطالعه سوالات پرتکرار و مهم آزمون های ادوار گذشته اتوکد فنی حرفه ای قبولی خود در آزمون…

37,000 تومان
نمونه سوالات ارتینگ
37%
تخفیف

نمونه سوالات ارتینگ

تضمین قبولی با مطالعه سوالات پرتکرار و مهم آزمون های ادوار گذشته ارتینگ قبولی خود در آزمون را تضمین کنید.…

37,000 تومان
نمونه سوالات اصناف
37%
تخفیف

نمونه سوالات اصناف

بدون امتیاز 0 رای
37,000 تومان

تضمین قبولی با مطالعه سوالات پرتکرار و مهم آزمون های ادوار گذشته اصناف قبولی خود در آزمون را تضمین کنید.…

37,000 تومان
نمونه سوالات اکستنشن مژه
37%
تخفیف

نمونه سوالات اکستنشن مژه

تضمین قبولی با مطالعه سوالات پرتکرار و مهم آزمون های ادوار گذشته اکستنشن مژه فنی حرفه ای قبولی خود در…

37,000 تومان
نمونه سوالات ایمنی و بهداشت محیط کار hse
37%
تخفیف

نمونه سوالات ایمنی و بهداشت محیط کار hse

تضمین قبولی با مطالعه سوالات پرتکرار و مهم آزمون های ادوار گذشته ایمنی و بهداشت محیط کار (hse) فنی حرفه…

37,000 تومان
نمونه سوالات بتن ساز و بتن ریز درجه ۳
37%
تخفیف

نمونه سوالات بتن ساز و بتن ریز درجه ۳

تضمین قبولی با مطالعه سوالات پرتکرار و مهم آزمون های ادوار گذشته نمونه سوالات بتن درجه 3 فنی حرفه ای…

37,000 تومان
نمونه سوالات بچه گانه دوزی و دخترانه دوز
37%
تخفیف

نمونه سوالات بچه گانه دوزی و دخترانه دوز

تضمین قبولی با مطالعه سوالات پرتکرار و مهم آزمون های ادوار گذشته بچه گانه دوزی و دخترانه دوز قبولی خود…

37,000 تومان
نمونه سوالات برق ساختمان درجه 2
37%
تخفیف

نمونه سوالات برق ساختمان درجه 2

تضمین قبولی با مطالعه سوالات پرتکرار و مهم آزمون های ادوار گذشته برق ساختمان درجه 2 فنی حرفه ای قبولی…

37,000 تومان
نمونه سوالات برق صنعتی درجه 2
37%
تخفیف

نمونه سوالات برق صنعتی درجه 2

تضمین قبولی با مطالعه سوالات پرتکرار و مهم آزمون های ادوار گذشته برق صنعتی درجه 2 فنی حرفه ای قبولی…

37,000 تومان